Kasa dla młodych

25 lutego wystartował nabór wniosków na dofinansowanie działalności dla osób do 30 roku życia z budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie. Wsparcie otrzyma 40 osób bezrobotnych, w kwocie do 25.000,00 złotych. Jest o co się starać, a wymagania nie są duże!

Dla kogo dofinansowanie?

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie dysponuje środkami finansowymi na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. Do programu zostaną zakwalifikowane osoby bezrobotne będące młodzieżą NEET. Są to osoby, które jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu.

Jakie grupy będą preferowane?

Do udziału w programie preferowane będą osoby, które  nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej, są osobami niepełnosprawnymi lub mają niskie kwalifikacje.

Jakie są warunki dofinansowania?

Po otrzymaniu dofinansowanie osoby, przedsiębiorcy mają obowiązek utrzymania działalności gospodarczej przez okres co najmniej 15 miesięcy.  Bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej, można pozyskać tylko jeden raz w życiu! Dlatego warto przemyśleć decyzję i skorzystać z pomocy, kiedy pomysł na firmę jest zaplanowany i ma szansę na powodzenie.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Urząd dysponuje środkami na udzielenie wsparcia dla 40 osób bezrobotnych, w kwocie nieprzekraczającej 25.000,00 złotych. Projekt współfinansowany ze środków PO WER 2014-2020.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Należy wypełnić i dostarczyć wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami. Nie jest to skomplikowane i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wystarczy przekonać do swojego pomysłu na biznes i poprzeć to odpowiednimi argumentami.

Kiedy i gdzie składać wniosek?

Wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą od dnia 25.02.2020 r. w sposób ciągły do momentu wyczerpania środków finansowych.

Gdzie uzyskać więcej informacji?

Informacje merytoryczne dotyczące warunków uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są w PUP w pokoju 303 oraz telefonicznie pod numerami tel.: (91) 834-53-60, (91) 834-53-61.

Marta Kubacka

ZE STARGARDU Autor:

Autor: admin