Stargardzki Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii wobec koronawirusa

W czwartek (12.03.2020) wysłaliśmy zapytania mailowe do największych firm zlokalizowanych w Stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii na temat wdrożonych procedur bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa. Do momentu publikacji tego artykułu otrzymaliśmy odpowiedź z firm: Radiometer,  Klippan i Anderenplast oraz Lidl.

W naszym mailu zapytaliśmy o podjęte przez firmę kroki w celu zwiększenia poziomu higieny, ewentualne kontrole pracowników przez wejściem na teren zakładu, możliwość pracy pracowników biurowych w trybie home office , oraz o to, czy danej firmie może grozić zupełne wstrzymanie produkcji, np. przez przerwanie łańcucha dostaw.

Klippan i Anderenplast

Jako pierwszy na naszego maila odpowiedział dyrektor zarządzający firm Klippan i Anderenplast – Marek Pałac.

Jeśli chodzi o kwestie higieny – zakupiliśmy dodatkowe środki wirusobójcze dla naszych pracowników. Również firma świadcząca u nas usługi sprzątania używa silniejszych specyfików. Wprowadziliśmy dezynfekcję klamek i innych, często używanych powierzchni. Każdy pracownik rozpoczynający dzień pracy ma mierzoną bezdotykowo temperaturę oraz dezynfekuje dłonie. Podobna procedurę zastosowaliśmy dla wszystkich , odwiedzających nasz zakład gości, dotyczy to także kurierów, listonoszy, dostawców, kierowców itp. Wydaliśmy szczegółowe instrukcje dotyczące wyjątkowych wymagań higienicznych dla pracowników i gości, zweryfikowaliśmy godziny przerw w pracy, w celu ograniczenia ilości pracowników przebywających jednorazowo w miejscach typu stołówka, palarnia. Szatnie. Dostęp do terenu fabryki dla osób z zewnątrz został bardzo ograniczony. Zupełnie ograniczyliśmy wyjazdy służbowe a wszystkie niezbędne spotkania odbywają się za pośrednictwem telekonferencji. Wydano zezwolenie na przychodzenie do pracy z dziećmi w sytuacji, gdy nie ma innej opcji zapewnienia im należytej opieki. Wielu pracowników skorzystało z możliwości pracy w domu. Istnieje zagrożenie wstrzymania produkcji.

Radiometer

Bardzo rozbudowaną odpowiedź otrzymaliśmy od Anety Dąbrowskiej – lider administracji –  z firmy Radiometer.

Wspieramy pacjentów na całym świecie i chcemy kontynuować pracę. Aby zapewnić produkcję i dystrybucję wdrożyliśmy szereg działań mających na celu prewencję przed zakażeniem COVID-19.
Zarówno w Danaher, którego jesteśmy częścią, jak i w Radiometer ogłosiliśmy szereg restrykcji dotyczących podróży służbowych, przewodnik z najczęściej zadawanymi pytaniami i dotyczącymi wirusa, kontaktu z innymi, jak i instrukcje o higienie, dezynfekcji, itp. Mamy instrukcję zachowania się na obiektach – podział na mniejsze grupy w kantynie, rozdzielanie się zespołów na dwa i naprzemienna praca z domu lub na zmiany na produkcjach, nie stykanie się zmian, czyli skrócenie dnia pracy – wcześniej wychodzi zmiana pierwsza, za pół godziny przychodzi kolejna, opracowaliśmy plan ewakuacji i na potrzeby oddzielenia zespołów, jeśli zdarzy się przypadek zarażony wśród naszych pracowników – zamykamy i odosabniamy poszczególne strefy. Od początku marca obowiązuje całkowity zakaz podróżowania w celach służbowych zagranicę, a obecnie tez w związku z nakazem pracy w domu dla większości specjalistów także po kraju. Nasi pracownicy byli zobligowani do auto-kwarantanny jeszcze zanim zostało to oficjalnie ogłoszone w kraju w związku z podróżami wcześniejszymi do państw o największym przyroście zachorowań.
Wszyscy goście firmy, pracownicy firm zewnętrznych są zobowiązani do wypełnienia ankiety w specjalnie wydzielonej, bezkontaktowej strefie, która zawiera pytania odnośnie podróży do w/w krajów oraz kontaktów z osobami mogącymi być nosicielami COVID-19. Goście uzupełniają także dane kontaktowe na wypadek zakażenia wśród naszych pracowników oraz otrzymują kartę informacyjną z danymi kontaktowymi do Radiometer jeśli okazałoby się, że nasz gość mógł być zarażony – proszony jest o poinformowanie nas nawet później o zarażeniu. Kontakt z gośćmi, kurierami, dostawcami oraz pracownikami naszej firmy został ograniczony do minimum wydzielonymi strefami odbioru towaru czy przebywania (bez możliwości kontaktu fizycznego).
Standardowo, we wszystkich kuchniach oraz przy wejściach zostały umieszczone dozowniki z płynem dezynfekującym. Obowiązuje nakaz dezynfekcji przy każdym wejściu na dany obszar. Podczas przerw czy przebywania w miejscach socjalnych konieczne jest utrzymywanie co najmniej metrowego odstępu.
Zmniejszamy ryzyko redukując liczbę osób przebywających razem. W celu odseparowania części firmy oraz pracowników wewnątrz działów i zapobieganiu ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa, nasza firma została podzielona na obszary, a każdy z działów dodatkowo na grupy. Produkcję podzielono na dodatkowe zmiany, a godziny pracy zostały skrócone w taki sposób, aby nie mijać się w drzwiach czy na korytarzach. Również na przerwy udajemy się podzieleni na małe grupy z odstępami w celu uniknięcia kontaktu. Pracownicy biurowi w miarę możliwości pracują w trybie HOME OFFICE. Centrum Dystrybucji zostaje całkowicie odseparowane od pozostałych części firmy. To wszystko na wypadek, gdyby powstała konieczność kwarantanny. Robimy co w naszej mocy, żeby zapewnić produkcję i dystrybucję urządzeń medycznych na cały świat.
Obszary pomiędzy zmianami są dezynfekowane, tak samo jak pojazdy służbowe, powierzchnia recepcji, wszystkie klamki, poręcze i tym podobne.
Poza powyższymi działaniami, wprowadzono instrukcje mycia oraz dezynfekcji w kilku językach, a pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zasad higieny i postępowania w Radiometer. Zasady obejmują także zakaz podawania rąk, konieczność pozostawiania otwartych drzwi itp.
Nasza praca nad zapewnieniem bezpieczeństwa naszym pracownikom i ciągłości produkcji oraz dystrybucji nie ustaje. Życzę Państwu, oraz naszej firmie i naszym pracownikom, aby ten trudny czas minął spokojnie i obyśmy mogli wrócić do zwyczajnego trybu pracy. Na ten moment jednak niezbędne jest działanie prewencyjne, co staramy się robić z pełnym zaangażowaniem

Lidl

Odpowiedź od firmy Lidl otrzymaliśmy od Aleksandry Robaszkiewicz – szefa komunikacji korporacyjnej z biura prasowego Lidl Polska.

W odpowiedzi na Pana pytanie chcielibyśmy poinformować, iż wśród pracowników prowadzimy wewnętrzną kampanię informacyjną, skoncentrowaną na profilaktyce – przypominamy wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz promujemy zasady higieny i procedury wewnętrzne, które wspierają zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. W tym tygodniu za pośrednictwem dodatkowych plakatów dla pracowników zwracamy ich uwagę na zasady higieny wyznaczone przez Głównego Inspektora Sanitarnego, które mówią m.in. o zachowaniu bezpiecznej odległości między ludźmi, stosowaniu zasad ochrony podczas kichania oraz kaszlu czy dokładnego mycia rąk.

W każdym naszym sklepie promujemy plakaty przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ dotyczące reagowania w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, jak również w każdym sklepie i biurze Lidl Polska dostępne są środki do odkażania, płyny antybakteryjne oraz instrukcje prawidłowego mycia rąk. W sklepach emitowane są komunikaty głosowe zachęcające do płatności bezgotówkowych oraz przestrzegania zasad wspierających bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów. Dla części naszych pracowników, którzy odpowiedzialni są za kwestie personalne firmy oraz wspieranie innych, zorganizowaliśmy szkolenia psychologiczne.
W związku z aktualną sytuacją przyjęliśmy, że naszą społeczną odpowiedzialnością jest zapewnienie możliwości dokonywania zakupów spożywczych przez klientów – dokładamy starań, aby było to stale możliwe. Chcielibyśmy poinformować, iż w ramach zarządzania ciągłością działania, firma Lidl Polska opracowała procedury zapewniające możliwość stałej, nieprzerwanej pracy centrów dystrybucyjnych i sklepów. Aktualnie dostępność artykułów spożywczych i przemysłowych niezmiennie odpowiada na bieżące potrzeby naszych klientów.

W przypadku otrzymania kolejnych odpowiedzi na nasze zapytania, będziemy aktualizować ten artykuł.

Sebastian Czajkowski

Autor: admin